Klassieke muziek is kunstmuziek geproduceerd of geworteld in de tradities van de westerse cultuur, met inbegrip van zowel liturgische (religieuze) als wereldlijke muziek. Hoewel een meer precieze term ook wordt gebruikt om te verwijzen naar de periode van 1750 tot 1820 (de klassieke periode), gaat dit artikel over de brede tijdspanne van vóór de 6e eeuw AD tot heden, met inbegrip van de klassieke periode en verschillende andere periodes. De centrale normen van deze traditie werden gecodificeerd tussen 1550 en 1900, die bekend staat als de common-practice periode. Europese kunstmuziek onderscheidt zich grotendeels van veel andere niet-Europese klassieke en sommige populaire muziekvormen door het systeem van personeelsnotatie, dat sinds de 11-eeuw in gebruik is. [2] [niet in citaat gegeven] Katholieke monniken ontwikkelden de eerste vormen van moderne muziek Europese muzieknotatie om de liturgie in de hele wereldkerk te standaardiseren. Westerse notennotatie wordt door componisten gebruikt om aan de uitvoerder de toonhoogtes (die de melodieën, baslijnen en akkoorden vormen), tempo, meter en ritmes voor een muziekstuk aan te geven.

Er zijn geen producten gevonden die voldoen aan uw selectie.